top of page
IMG_0176
IMG_0154
IMG_0155
IMG_0197
IMG_0232
IMG_0234
_MG_0042
_MG_0037

חלק מהמשפחה-בית בשבילנו זה הרבה יותר מקירות.

עבודה סוציאלית – חני קיסוס

אני חני קיסוס , עובדת סוציאלית בבית גבריאל משנת 2016 .

בוגרת תואר ראשון בעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה משנת 2011 , ובוגרת מגוון של קורסים בנושא הטיפול באדם הקשיש ומשפחתו,  קורס להדרכת קבוצות , וקורסים בטיפול קוגנטיבי בשיטת CBT.

עבודת העו"ס משקפת גישה הוליסטית אשר רואה את האדם כמכלול של תחומים והתבוננת על סביבתו  ועל הקשרים המשפחתיים.  העו"ס מקיים קשרים עם גורמים בתוך ביה"ח ומחוצה לו עם אנשים רלוונטיים ואנשי מקצוע מפרופסיות שונות. אוכלוסיית היעד הבסיסית הינה הדיירים בשתי המחלקות.

לדיירי בית גבריאל מותאמת תוכנית אינדיבידואלית בהתאם לצרכים והיכולות. התוכנית מגובשת ע"י אנשי מקצוע מתחומים שונים תוך מתן דגש על חשיבה רב-מקצועית.

הדיירים ובני המשפחות מקבלים ליווי צמוד לאורך תקופת הקליטה ואחריה, כאשר כל תלונה או בעיה נבדקת ומטופלת  באופן אישי, כמו כן ישנו תמיד חיזוק קשרים עם המשפחות וקיום מפגשים תקופתיים עם בני המשפחה על מנת לשתף בתהליכים המתרחשים בבית גבריאל, העלאת מודעות להתעמרות והזנחה של קשישים בקרב הצוות המטפל, הדיירים ובני המשפחה.

תפקידי העו"ס, סמכות ואחריות בבית גבריאל:

  1. העו"ס לוקח חלק בתהליך הקליטה ומסייע בהסתגלות של הדייר החדש לביה"ח. במידת הצורך קיימת האפשרות לטיפול פרטני.

  2. העו"ס מרכז את תהליך מינוי אפוטרופוס עבור דיירים, מסייע לדיירים ולבני משפחה  בייעוץ, הפנייה וקישור לגורמים ברווחה.

  3. העו"ס פועל למימוש זכויות הדייר לפי חוק זכויות החולה התשנ"ו -1996, תוך מתן דגש על שמירת סודיות ופרטיות.

  4. העו"ס מנחה ומרכז עבודה קבוצתית עם הדיירים.

  5.  העו"ס מפעיל סנגור (וסנגור עצמי) והעצמה בקרב דיירי ביה"ח וזאת על מנת למקסם את האוטונומיה והבחירה שמצומצמת עקב אילוצי המסגרת המוסדית.

  6. תחום מרכזי נוסף הינו הקשרים עם המשפחות. העו"ס מהווה בהרבה מקרים הכתובת הראשונה לבעיות או טענות של בני המשפחה. העו"ס יבדוק כל תלונה לגופה. העו"ס ייתן תמיכה רגשית, יסייע בפתרון קונפליקטים ויכיל את בני המשפחה. העו"ס יצור קשר עם משפחת דייר אשר מאושפז. העו"ס יצור קשר עם כל משפחה של דייר אשר נפטר במסגרת ביה"ח (ביקור תנחומים או מכתב).

  7. העו"ס ישתתף בשיח הרב מקצועי ויהיה שותף בתהליכים של הכשרה בין מקצועי.

  8. העו"ס ישאף להרחיב את פעילויות התעסוקה, פנאי ותרבות במסגרת ביה"ח ויפעל על מנת לחזק את הקשרים עם הקהילה.

  9. העו"ס ידאג לרווחת צוות המטפלים ויסייע במתן ייעוץ.

  10.  העו"ס יקדם, יפעל להעלאת המודעות ולמניעת התעללות, התעמרות והזנחה לפי חוק הגנה על חוסים תשי"ח – 1958.

bottom of page