top of page
תחנת אחות
file-6
tipical room 02
file-5
פינת תעסוקה
file-11
file-10
file-8
file-9
file-7
פינת משפחה

חלק מהמשפחה-בית בשבילנו זה הרבה יותר מקירות.

 

 

 

 

 

 

 

 

אני מדיחה חיגאזי, מרפאה בעיסוק ואחראית תחום תעסוקה בבית גבריאל חיפה.

בוגרת תואר ראשון בריפוי בעיסוק מאוניברסיטת חיפה

במסגרת עבודתי עברתי קורסים שונים והשתלמויות בתחום ריפוי בעיסוק לאוכלוסייה הגריאטרית.

ריפוי בעיסוק בבית אבות מתמקד בקידום ו/או שימור איכות חיים ויכולות תפקודיות של אנשים בגיל הזקנה. המטרה היא לאפשר לאדם המבוגר לחוות חיי יום יום משמעותיים, יצרניים ומספקים, בהם הוא מעורב בעיסוקים החשובים לו והתורמים לבריאותו הנפשית והפיזית.

תכנית הטיפול בריפוי בעיסוק מותאמת לצרכיו הספציפיים של האדם ונקבעת לפי תוצאות הערכה ואבחון מקיפים המתייחסים לנקודות הקושי והעוצמה שלו וכוללים: תפקוד מוטורי וקוגניטיבי, יכולות תפקוד יומיומי (אכילה, לבוש, רחצה .. ), היסטוריה עיסוקית, תחביבים, פנאי וציפיות של האדם ומשפחתו.

כחלק משירות הריפוי בעיסוק מופעלים שירותי תעסוקה הכוללים מדריכות תעסוקה מנוסות ומפעילים חיצוניים שמטרתם לספק לדיירים תעסוקה מותאמת לצרכיהם הספציפיים ובכך להעשיר את זמנם הפנוי בפעילות יצרנית ומשמעותית.  

bottom of page